Какво представлява програмата?

Алиансът „Трансформация за Европа (Тransform4Еurope)“ обединява седем европейски университета: Университета на Саарланд (Германия), Университета в Аликанте (Испания), Естонската художествена академия, Университета на Силезия в Катовице (Полша), Софийския университет „Св. Климент Охридски” (България), Университета в Триест (Италия) и Университета „Витаутас Магнус“ в Каунас (Литва), които обединяват усилия за създаване на устойчив модел на Европейски университет със съвместно ръководство и структури на обслужване.

Научи повече за Алианса тук:
http://www.transform4europe.eu/
https://www.facebook.com/Transform4Europe/
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-t4e.pdf

Описание:

Университетската мрежа Transform4Europe има за цел да обучи ново поколение млади европейци, които ще работят заедно в различни дисциплини и ще придобият цифрови, междукултурни и предприемачески умения. Това обучение ви дава възможност активно да формирате необходимите процеси на трансформация в Европа.

Алиансът Transform4Europe ви дава възможност да включите в обучението си кратка програма – бакалавърски модули с европейска насоченост, които водят до сертификат с до 24 ECTS.

Програмата “Transform4Europe Bachelor Track” се състои от основни общи модули по темите „Предприемачество на знанието“, „Езици и междукултурни компетентност“ и „Европейска история, политика, култура, право, икономика“, както и от избираеми модули, основани на предизвикателства, които обхващат трите целеви за Алианса области – цифровизация, екология и устойчивост, както и социална промяна и приобщаване. Всеки студент, независимо от основната си специалност, има възможност да избере един от трите избираеми модулa, основани на предизвикателства.

Оферта за обучение:

Избирате модул според нуждите и интересите си измежду 3 допълнителни модула, базирани на следните предизвикателства:

1. Цифрова трансформация и интелигентни региони;

2. Екологична трансформация и устойчивост;

3. Обществена трансформация, изграждане на общности и приобщаване,

както и курсове от предлагания всеки семестър клъстер в един от пакетите, основани на предизвикателства, и от някой от основните модули.

Университетите в Алианса предлагат основни и базирани на предизвикателства модули всеки семестър. От предложената селекция Вие „сглобявате“ своя собствен бакалавърски модул Transform4Europe съобразно собствените си интереси.

Всички избрани курсове се признават във Вашия университет като част от основната Ви специалност или заедно с нея като допълнителни избираеми курсове.

При дипломиране получавате сертификат, удостоверяващ завършването на бакалавърски курс на Transform4Europe под базираното на предизвикателството заглавие на курса или клъстера.

Какви са ползите за вас?

  • Обмен на идеи със студенти от другите университети на алианса;
  • Придобиване и развиване на европейски компетентности в по-тясна релевантна подобласт;
  • Увеличаване на възможностите ви за кариера чрез уникално развитие на профила;
  • Увеличаване на бъдещите възможности за научни изследвания и кариера в интердисциплинарни области;
  • Субсидирана международна мобилност.

През следващия (летен) семестър на учебната 2021/2022 г. в рамките на алианса Transfrom4Europe ще се тества за пръв път програмата Bachelor Tracks”.

Имате възможност да сте сред студентите, избрани да участват в пилотната фаза на бакалавърските модули на Transform4Europe и да станете част от семейството на Алианса.

За летния семестър на 2021/2022 курсовете, които можете да запишете, са следните:

  • Предлагани от СУ:

https://erasmus.uni-sofia.bg/site/income/wp-content/uploads/sites/3/2022/02/Transform4Europe-Joint-Bachelor-Tracs-summer-semester-2022.pdf

Линк за регистрацияhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBe4n7eBx-s10RaSBczv2qqalbYg9QdkR4bn2ww2VLr8YI6A/viewform

  • Предлагани от партньорските университети:

https://esse3.units.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=10298*118462*2021*2020*2&ANNO_ACCADEMICO=2021

При въпроси, моля свържете се с Лидия Семерджиева: lidiyanikolaeva72332@gmail.com

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА БАКАЛАВЪРСКИ КУРСОВЕ НА СТУДЕНТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТИТЕ НА АЛИАНСА TRANSFORM4EUROPE