ШЕСТО ГОДИШНО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ЛЯТНА ШКОЛА ПО КАЧЕСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2024 Г. ВЪВ ВИТАУТАС МАГНУС УНИВЕРСИТЕТ, КАУНАС, ЛИТВА

Университетът Витаутас Магнус в Каунас, Литва, в сътрудничество с Училището за Социални Изследвания, ще проведе Шесто международно лятно училище за „Качествени Изследвания“ от 26 до 28 юни 2024г. Всяка година лятното училище привлича участници от цял свят, благодарение на уникалната

УНИВЕРСИТЕТЪТ В ПРИМОРСКА, КАНИ СТУДЕНТИ ДА УЧАСТВАТ В МЕЖДУНАРОДНИЯ МОДУЛ „СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ПРЕВЕНЦИЯТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“

Университетът в Приморска, Факултет по здравни науки, отправя покана към всички магистри (и бакалаври, завършили учебните си занятия) от специалностите диететика, сестрински грижи, физиотерапия, кинезиология, физическо възпитание и други свързани области да участват в международен модул „Съвременни аспекти на превенцията

ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ

Ако имате идея как да подобрите и популяризирате благосъстоянието на студентите в рамките на общността T4EU, тази покана е за вас! Поканата е отворена за всички студенти от T4EU, които биха искали да участват в междууниверситетското сътрудничество T4EU и да

ПОКАНА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В СПИСАНИЕ NO LIMITS

Университетът в Силезия, Катовице, предлага възможност за публикуване в следващия брой на популярно научно списание No Limits. No Limits използва атрактивен формат за представяне на интересни, иновативни и важни научни изследвания, проведени в Университета в Силезия или в сътрудничество с

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В СЕДМИЦАТА НА T4EU – ХИБРИДНИ СЪБИТИЯ

В рамките на предстоящата седмица на „Transform4Europe“, имате възможност да се пръседините към няколко събития, организирани от Университет „Приморска“ и Университета на Триест, насочени към разнообразни аудитории и достъпни както присъствено, така и онлайн.