Алианс „Трансформация за Европа (Transform4Europe)“

Алиансът „Трансформация за Европа (Transform4Europe)“ ще работи за разрешаването на 3 конкретни предизвикателства:
  • • Цифрова трансформация и интелигентни региони;
  • • Екологична трансформация и устойчивост;
  • • Обществена трансформация, изграждане на общности и приобщаване.

Как да се свържете с нас?

Имате въпрос или идея? Искате да се включите в нашия отбор студенти посланици на Transform4Europe? Желаете да споделите мнение за нашата дейност? Не се колебайте!

За контакт

Каква е нашата цел?

Университетската мрежа Transform4Europe има за цел да обучи ново поколение млади европейци, които ще работят заедно в различни дисциплини и ще придобият цифрови, междукултурни и предприемачески умения. Това обучение ви дава възможност активно да формирате необходимите процеси на трансформация в Европа.

Екип

Изследователи и експерти от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ участват активно в реализацията на проекта. Основен фокус в работата на институцията е създаването на съвместни докторантски програми между университетите в Алианса. Представители на СУ участват във всички работни пакети по

Прочетете повече

Кои са партньорите в проекта?

Алиансът „Трансформация за Европа (Тransform4Еurope)“ обединява седем европейски университета: Университета на Саарланд (Германия), Университета в Аликанте (Испания), Естонската художествена академия, Университета на Силезия в Катовице (Полша), Софийския университет „Св. Климент Охридски” (България), Университета в Триест (Италия) и Университета „Витаутас Магнус“ в Каунас (Литва)

За нас

Седем европейски университета обединяват сили, за да образоват хората за отговорността към околната среда. Благодарение на съвременни данни и изследвания, те се изправят пред най-значимите цивилизационни предизвикателства.

Алиансът "Трансформация за Европа (Transform4Europe)"