Искате ли да разберете какво е „гражданска наука“ и как да представяте вашите научни изследвания и открития по начин, който е по-лесен за разбиране и привлекателен за хората?!
Алиансът Transform4Europe ви кани да участвате в обучение и споделяне на опит на тема: „Как да направим науката по-ангажираща и социално значима?“

Обучението е безплатно и е насочено към преподаватели, изследователи и докторанти от СУ “Св. Климент Охридски” и другите университети-партньори в рамките на Transform4Europe.
Онлайн обучението ще се проведе на 15 април, 9.00-15.45 ч. централноевропейско време (MS TEAMS) на английски език.

За повече информация:

Програма
Регистрация

УЧАСТВАЙТЕ В ОБУЧЕНИЕ И СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТ НА ТЕМА „КАК ДА НАПРАВИМ НАУКАТА ПО-АНГАЖИРАЩА И СОЦИАЛНО ЗНАЧИМА?“