Университетът в Приморска, Факултет по здравни науки, отправя покана към всички магистри (и бакалаври, завършили учебните си занятия) от специалностите диететика, сестрински грижи, физиотерапия, кинезиология, физическо възпитание и други свързани области да участват в международен модул „Съвременни аспекти на превенцията в здравеопазването“.

Международният модул ще се проведе през втория семестър на академичната година 2024/2025.Крайният срок за кандидатстване е 15 октомври 2024 г.
Няма такса за участие!

За повече информация тук и на имейл: international@fvz.upr.si

УНИВЕРСИТЕТЪТ В ПРИМОРСКА, КАНИ СТУДЕНТИ ДА УЧАСТВАТ В МЕЖДУНАРОДНИЯ МОДУЛ „СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ПРЕВЕНЦИЯТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“