На 30 ноември 2020 г. официално стартира дейността на Алианса Т4Е със среща на Ректорите на партньорските университети. Алиансът „Трансформация за Европа (Т4Е)” е одобрен от Европейската комисия във втората покана за проекти по инициативата „Европейски университети 2020“.

Той обединява седем европейски университета: Университета на Саарланд (Германия), Университета в Аликанте (Испания ), Естонската художествена академия, Университета на Силезия в Катовице (Полша), Софийския университет „Св. Климент Охридски” (България), Университета в Триест (Италия) и Университета „Витаутас Магнус“ в Каунас (Литва).

Визията на Т4Е и мисията на Алианса изискват трансформация от самите университети и начина на сътрудничеството помежду им. Чрез поредица от трансформационни задачи и дейности Алиансът цели да създаде устойчив модел на Европейски университет със съвместно ръководство и структури на обслужване.

www.transform4europe.eu

Стартира дейността на Алианса „Трансформация за Европа (Т4Е)“