Студентите от T4EU алианса могат да се подготвят за семестър в чужбина в Испански университет.


  • Първа среща: 17 април 2024 г., от 15:15 ч., в платформата MS Teams.
  • Продължителност на курса: От 24 април до 10 юли 2024 г.
  • Форма на обучение: Курсът ще бъде изцяло онлайн.

Цел на курса:
Курсът има за цел да разгледа академичните и социокултурните аспекти на испанския език и културата. Посредством практико-приложен подход, специално съобразен с нуждите на студентите.

Целева аудитория:
Предназначен е за студенти с ниво A2.2 по испански език, като се очаква те да работят самостоятелно в продължение на 10 седмици през летния семестър.

Платформа за обучение:
Курсът ще бъде достъпен в платформата MOODLE, където студентите ще имат достъп до различни задачи за самоподготовка и интерактивни упражнения, включително четене, слушане, онлайн търсене и тестове.

Формат на обучение:
Включва редовни онлайн събеседвания с преподавателя и онлайн упражнения в MS Teams на всеки две седмици. Тези упражнения ще включват практически задачи, и комуникация с преподавателя и други студенти.

Основни умения:
Курсът е фокусиран върху развитието на всички езикови умения – четене, писане, слушане и говорене, с акцент върху теми, отразяващи живота на студентите и академичната среда в Испания.


Линк към оригиналната новина тук

За повече информация, моля, свържете се с: e.fernandez@szsb.uni-saarland.de.

САМОСТОЯТЕЛЕН ОНЛАЙН КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК