Вторият конкурс за подбор по Програмата за обмен преподаватели „Трансформация за Европа“ завърши успешно. Поради отличните кандидатури, Съвместната комисия за подбор взе решение да одобри всички, които отговарят на условията от поканата.

Следните колеги от партньорските организации от Алианса „Трансформация за Европа“, ще заемат преподавателска позиция в съответния приемащ университет:

Университет на Саарланд (Германия)

 • Проф. д-р Майкъл Байръм, Факултет по класически и нови филологии, Софийски университет

Приоритетна област за Алианса „Трансформация за Европа“: Социална трансформация и включване

 • Доц. д-р Божидар Недев, Департамент Финанси и счетоводство, Стопански факултет, Софийски университет

Приоритетна област за Алианса „Трансформация за Европа“: Дигитална трансформация и интелигентни региони

 • Доц. д-р Деян Радев, Финансови технологии и банкиране,Стопански факултет, Софийски университет

Приоритетна област за Алианса „Трансформация за Европа“: Дигитална трансформация и интелигентни региони

Университет в Аликанте (Испания)

 • Доц. д-р. Миндаугас Юркунас, Жан-Моне Професор, Ръководител на Департамента по политически науки във Витаутас Магнус, Факултет Политически науки и Дипломация, Департамент Политически науки.

Приоритетна област за Алианса „Трансформация за Европа“: Социална трансформация и включване

Университет на Силезия в Катовице (Полша)

 • Проф. д-р Тереза Позо-Рико, Образователна Психология

Приоритетна област за Алианса „Трансформация за Европа“: Социална трансформация и включване

 • Доц. д-р Милена Петрова Добрева, Факултет по Математика и информатика, Софийски университет

Приоритетна област за Алианса „Трансформация за Европа“: Дигитална трансформация и интелигентни региони

 • Доц. д-р Милена Блажиева, Факултет по науки за образованието и изкуствата, Софийски университет (Кандидатства за Филиал на Университет Силезия – Счечин)

Приоритетна област за Алианса „Трансформация за Европа“: Социална трансформация и включване

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (България)

 • Доц. Д-р Робърт Райчик, Факултет по журналистика и масови комуникации

Приоритетна област за Алианса „Трансформация за Европа“: Дигитална трансформация и интелигентни региони

Университет в Триест (Италия)

 • Доц. д-р Милка Николова Терзийска-Стефанова, Факултет по науки за образованието и изкуствата, Софийски университет

Приоритетна област за Алианса „Трансформация за Европа“: Социална трансформация и включване

 • Д-р Оскар Й. Ройевски, лектор в Университет на Силезия в Катовице

Приоритетна област за Алианса „Трансформация за Европа“: Дигитална трансформация и интелигентни региони

 • Проф. дн Анна Кижановска, Факултет по изкуствата, Институт по Музика, Университет на Силезия в Катовице                                                                           

Приоритетна област за Алианса „Трансформация за Европа“: Социална трансформация и включване

 • Доц. д-р Агата Стрончивилк, Институт по изкуствата, Университет на Силезия в Катовице

Приоритетна област за Алианса „Трансформация за Европа“: Социална трансформация и включване

 • Д-р Кари Анкерштейн, Университет Саарланд

Приоритетна област за Алианса „Трансформация за Европа“: Социална трансформация и включване

Университет „Витаутас Магнус“, Каунас (Литва)

 • Доц. д-р Луциян Козиелски, Факултет по наука, технология и инженерство, Университет на Силезия в Катовице

Приоритетна област за Алианса „Трансформация за Европа“: Дигитална трансформация и интелигентни региони

Резултати: Програма за обмен на преподаватели „Трансформация за Европа“