Софийски университет “Св. Климент Охридски” избра десет студенти-посланици на Алианса „Трансформация за Европа (Тransform4Еurope)“ за 2022/2023 г.

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес към конкурса и честитим на всички колеги, които преминаха успешно селекцията!

Одобрени кандидати:

 1. Антонина Лашкова – Antonina Lashkova – 7.5 т.
 2. Елица Стоянова – Elitsa Stoyanova – 7.5 т.
 3. Селин Терзи – Selin Terzi – 6 т.
 4. Ивайло Георгиев – Ivaylo Georgiev – 5.5 т.
 5. Теодора Колева – Teodora Koleva – 4.5 т.
 6. Боян Петров – Boyan Petrov – 4 т.
 7. Никол Михайлова – Nikol Mihaylova – 4 т.
 8. Любомира Георгиева – Lyubomira Georgieva – 3.5 т.
 9. Борислава Филчева – Borislava Filcheva – 2.5 т.
 10. Красимир Калоянов – Krasimir Kaloyanov – 2 т.

Резерви:

 1. Деляна Кенанова – Delyana Kenanova – 1.5 т.

Съдействието на посланиците ще бъде необходимо в конкретни периоди и техните роли са следните: 

 1. Buddy на студенти/докторанти от Тransform4Еurope университети, които ще се обучават в Софийски университет през 2022/23 г. Това включва:
 • посрещане на летището / автобусна или жп гара при пристигане в София
 • ориентация по време на първите дни в СУ
 • опознаване на София (къде се предлага медицинска и полицейска помощ, пазаруване, спорт, развлечения, градски транспорт)
 • оказване на съдействие за административни и академични въпроси (обратна връзка за курсове, намиране на квартира, адресна регистрация) в сътрудничество с Еразъм офиса на СУ в началото на съответния семестър.
 1. Участие в обща онлайн мрежа с посланиците от останалите Тransform4Еurope университети в платформата MS Teams, в която ще имат възможност да комуникират помежду си, да обменят опит и идеи и да разрешават възникнали проблеми.
 2. В края на участието си като посланици ще получат стандартен за всички посланици от Тransform4Еurope университети въпросник, в който ще оценят участието си, опишат извършените дейности, дадат препоръки за подобряване на програмата и т.н.

След приключване на участието посланиците от СУ ще получат стандартен за всички Тransform4Еurope университети сертификат. В зависимост от учебния план на съответната специалност/програма е възможно да бъдат присъдени ECTS кредити като част от учебна практика по преценка на факултета, в който се обучават в Софийски университет.

Резултати от конкурс за студенти-посланици