СУ “Св. Климент Охридски” обявява конкурс за участие в Смесена интензивна програма на тема „BEYOND BORDERS“, организирана в рамките на европейския алианс Transform4Europe. Смесената интензивна програма ще се проведе от 20-ти до 24-ти май в университетите на Триест, Италия и Копер, Словения.

Конкурсът е отворен за студенти и докторанти от СУ „Св. Климент Охридски“. Пълната информация, условия, финансиране и документи ще намерите по-долу:

Информация и указания за кандидатстване
Заявление за кандидатстване (Приложение 1)
Описание на предлаганите курсове

Документи за кандидатстване се подават в срок до 21 март 2024 г., 17:00 ч. на имейл: erasmus@admin.uni-sofia.bg.

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В СМЕСЕНА ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ НА ТЕМА „BEYOND BORDERS“