Университетът на Силезия в Катовице организира Open Dual Lecture и търси професионалист в сферата на предприемачеството, на когото да бъде поверена лекторска дейност в Университета на Силезия в Катовице, която ще се проведе в Катовице, Полша на 14 декември 2022 г.

Лекторът трябва да бъде компетентен и с богат опит в предприемачески аспект, свързан с една от трите фокусни области на Transform4Europe:

  1. Дигитална трансформация и интелигентни региони
  2. Трансформация на околната среда и устойчивост
  3. Обществена трансформация, изграждане на общност и включване

В Университета на Силезия в Катовице ще бъде изнесена лекция на следната тема:

Дървените пелети – бъдещето на енергийния пазар?

От името на Университета на Силезия в Катовице, лекторите са:

Ивона Йелонек, Факултет по естествени науки – модератор

д-р инж. Агнешка Дробняк, Факултет по естествени науки – лектор

Лекцията ще съдържа представяне на историята на употребата на дървени пелети като източник на енергия, опасенията относно качеството на пелетните горива и предимствата и недостатъците на използването на биомаса за енергийни цели.

Университетът на Силезия в Катовице ще предостави на лекторите 500€ и ще покрие разходите за пътуване и настаняване за деня на лекцията.

Пълната покана за събитието можете да намерите тук:

https://us.edu.pl/european-university/wp-content/uploads/sites/66/documents/Invitation_Katowice_ODLS_11.2022-1.docx

Преподавателят трябва да бъде избран и след това университетът, който представлява, ще се погрижи да изпрати документацията по имейл в срок до 28 ноември.

За повече информация:  

https://us.edu.pl/european-university/wp-content/uploads/sites/66/documents/GDPR-for-applicants-1.pdf

Покана за Open Dual Lecture в Университета на Силезия в Катовице, Полша – 14 декември 2022 година