Европейската комисия има удоволствието да ви покани на онлайн семинар на тема “Strengthening research careers: a focus on competences, balanced talent circulation and intersectoral mobility, който ще се проведе на 12 септември 2022 г. от 09:30 до 12:30 ч. и от 13:30 до 16:00 ч.

Този семинар ще представи основните констатации и резултати от проучването “Knowledge Ecosystem in the new ERA“, относно рамката за компетентност на изследователи (сутрешна сесия, включително потенциалните употреби и приложения на рамката) и относно пропорционалното разпространение на талантливи личности (следобедна сесия, включително въпроси за географската миграция на кадри и междусекторната мобилност). За всяка от темите ще бъдат представени илюстрации на случаи и ще бъдат обсъдени бъдещи възможности за действие.

Семинарът е организиран в две сесии:

Сутрешна сесия (9:30 – 12:30): “ResearchComp: A competence-based approach for sustainable research careers“.

Тази сесия ще обхване следните теми:

  • ResearchComp, the new EU competence framework for researchers: presentation of the framework, methodology and potential applications, including the presentation of use cases.
  • The new version of the European Skills/Competences, Qualifications and Occupations (ESCO) and its implications for research careers.
  • Дебат – How to foster the uptake of ResearchComp: the European dimension?

Следобедна сесия (13:30 – 16:00): “Intersectoral and international mobility: Pathways for balanced talent circulation in the EU“.

Тази сесия ще обхване следните теми:

  • Brain drain: solutions and barriers to a balanced international talent circulation. Presentation of main findings from the Knowledge Ecosystems in the New ERA study and presentation of cases.
  • Intersectoral mobility: challenges and solutions. Presentation of main findings of the abovementioned study and of interesting cases.
  • Дебат – How to improve a balanced intersectoral and international talent circulation in the EU?

Очакваме с нетърпение да се срещнем виртуално на семинара!

С поздрави,

The Knowledge Ecosystems for the New ERA Consortium1

[1] Проучването се провежда от консорциум, ръководен от Technopolis Group и съставен от Австрийския технологичен институт (AIT), CWTS (Лайденски университет), IDEA Consult, INCENTIM (Льовенски католически университет), ULB Solvay и Австрийският институт за икономически изследвания (WIFO), с договор RTD/2020/SC/011 – LC-01595023 implementing framework contract 2018/RTD/A2/OP/PP-07001-2018 Lot 2 (FW-00069502).

Покана за уъркшоп на тема „STRENGTHENING RESEARCH CAREERS: A FOCUS ON COMPETENCES, BALANCED TALENT CIRCULATION AND INTERSECTORAL MOBILITY“