Университетът в Силезия, Катовице, предлага възможност за публикуване в следващия брой на популярно научно списание No Limits.

No Limits използва атрактивен формат за представяне на интересни, иновативни и важни научни изследвания, проведени в Университета в Силезия или в сътрудничество с университета. Списанието се издава не само на полски, но и на английски език и се разпространява до някои от най-добрите университети в света, културни институции и др. От петия брой насам, списанието включва и статии, написани от учени от част от алианса на T4EU „Transfrom4Europe“.

Тема на броя: По-добро качество на живот

Списанието кани учени и изследователи да представят статии, разглеждащи темата „По-добро качество на живота“. Независимо дали става въпрос за напредък в здравеопазването, технологични иновации, устойчиви практики или социални реформи.

Списанието е достъпно онлайн като PDF файл на адрес:https://us.edu.pl/en/nauka-i-badania/popularyzacja-nauki/no-limits/ No Limits също така се качва на платформата Journals: journals.us.edu.pl, където отделните статии получават дигитални DOI идентификатори, което ги прави по-видими в мрежата.


Изисквания:

Дължина на статията: 5,000 знака с интервали, плюс снимки (резолюция 300 DPI).
Резюме/Абстракт: 500-1,000 знака с интервали.
Футър: Всяка статия трябва да включва следната информация:
Име, фамилия и научна степен или академично звание на лицето, провело изследването, описано в статията.
Пълно наименование на подчинената единица (напр. име на катедра, факултет).
Пълно наименование на университета.
Официален имейл адрес на лицето.
Име и фамилия на автора на снимките.
Информация за контакт с автора на статията.

Ако желаете да подадете статия от вашия университет, моля изпратете потвърждение до 20 май 2024 г. на имейл адрес: t4eu-vco@us.edu.pl
Краен срок за подаване на статии на английски: 30 юни 2024 г.


Предишно издание на списанието може да видите тук
За повече информация:

ПОКАНА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В СПИСАНИЕ NO LIMITS