Ако имате идея как да подобрите и популяризирате благосъстоянието на студентите в рамките на общността T4EU, тази покана е за вас! Поканата е отворена за всички студенти от T4EU, които биха искали да участват в междууниверситетското сътрудничество T4EU и да получат финансова подкрепа за реализиране на проекти в следните области:

  • екологичен аспект
  • приобщаване и разнообразие
  • устойчивост
  • благосъстояние

Инструкциите са прости: измислете идея, свържете се със студенти от други университети на T4EU и започнете да работите заедно, за да направите промяна!

Всяка инициатива може да получи до 2500 евро финансиране за една година от обща сума от 10 000 евро. В случай че останат средства, те ще бъдат разпределени между избраните участици според нуждите.

Бюджетът трябва да бъде обоснован в заявлението, с подробно обяснение как ще бъдат разпределени средствата и за каква цел.

Средствата ще покриват:
Директни разходи, необходими за изпълнение на инициативата (например, закупуване на материали или оборудване, наемане на съоръжения, оборудване или услуги),
Разходи, свързани с организацията на събития,
Разходи, свързани с пътуване и настаняване,
Всякакви други директни разходи, свързани с изпълнението на инициативата.

Краен срок за подаване: 1 юли 2024 г.

Повече информация: тук

ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ