РАБОТНА СРЕЩА НА T4EU ЗА СПОДЕЛЕНО НАСЛЕДСТВО И МНОГОЕЗИЧИЕ В УНИВЕРСИТЕТА В ТРИЕСТ

Днес (26 февруари 2024) в университета в Триест, Италия, се проведе първата среща на всички партньори от работен пакет 7 на алианс T4EU свързан със споделеното наследство и многоезичието на Европа. Повече информация за алианса и неговата визия и мисия

ОЩЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ В БАКАЛАВЪРСКИ КУРСОВЕ ПРЕДЛАГАНИ ОТ АЛИАНСА TRANSFORM4EUROPE

Ако сте бакалавър в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – възползвайте се от възможността да разширите образователния си хоризонт с бакалавърски курсове, разработени от водещите университети в рамките на алианса T4EU! Алиансът Transform4Europe, от който нашия университет е част, ви

КОНКУРС „ВИЗИЯ ЗА ЕВРОПА“

Вие сте студент(и) в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и имате идеи за бъдещето на Европа?! Ето една възможност да ги споделите! Фондация „Фридрих“ (Friedrich Stiftung) ви кани да споделите своите виждания за бъдещето на Европа като участвате в конкурса

САМОСТОЯТЕЛЕН ОНЛАЙН КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК

Студентите от T4EU алианса могат да се подготвят за семестър в чужбина в Испански университет. Цел на курса:Курсът има за цел да разгледа академичните и социокултурните аспекти на испанския език и културата. Посредством практико-приложен подход, специално съобразен с нуждите на