Вие сте студент(и) в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и имате идеи за бъдещето на Европа?! Ето една възможност да ги споделите!


Фондация „Фридрих“ (Friedrich Stiftung) ви кани да споделите своите виждания за бъдещето на Европа като участвате в конкурса „Визия за Европа“. Това е шанс да споделите своите виждания за бъдещето на Европа, като същевременно имате възможност да спечелите и парична награда.

Награди за победителите:
Първо място: 2500 евро
Второ място: 1500 евро
Трето място: 1000 евро

Участие: Проектите могат да бъдат изготвени на немски, английски или френски език и да бъдат в една от следните форми: концептуална „скица“, есе, литературно произведение (съчинение), графичен разказ (с послание).

Цел на конкурса: Да чуем вашите идеи за бъдещето на Европа. Разкажете ни за фактите, аргументите и личните преживявания, които могат да вдъхновят всички нас да работим за една по-добра Европа.

Кой може да участва: Студенти от всички специалности на Университета в Саарланд, както и студенти от университети-партньори в международните университетски съюзи „Transform4Europe“ и University of the Greater Region (UniGR)“, включително Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Можете да участвате индивидуално или като екип.

Крайни срокове: Всички материали трябва да бъдат изпратени най-късно до 31 март 2024 г.!
Победителите ще бъдат избрани от престижно жури.

За повече информация и условия на конкурса, моля, посетете уебсайт или сканирайте QR кода долу.

Успех!

КОНКУРС „ВИЗИЯ ЗА ЕВРОПА“