В рамките на дейностите на Алианса „Transform4Europe“ в Университета на Силезия в Катовице, Полша, от 24 до 28 април ще се проведе конференция за докторанти и млади учени. Срокът за регистрация и подаване на предложения за доклади е 13 март.

Научен комитет ще избере по 7 доклада от всеки университет-партньор в Алианса за участие в работата на конференцията. Повече за конференцията и изискванията към докладите ще намерите тук.

Transform4Europe конференция за млади учени и докторанти в Университета на Силезия, Катовице