Каним студентите и академичният състав на T4EU да се присъединят към втория Stakeholder Challenge.

31 юли–2 август 2023 г. | Триест, Италия

ОТНОСНО

Студенти и академичен персонал от университетите на алианса T4EU e се насърчават да се присъединят към втория Stakeholder Challengeза тази година: възможност за откриване на планировчик/организатор, способен да се справя с различни дейности, свързани с рутинна и извънредна поддръжка на съоръжения (складове), оборудване и машини на Aster Coop .

Срокът за кандидатстване е от 11 юли до 25 юли 2023 г. На https://web.units.it/page/forms/it/content/t4eu-stakeholder-challenge-2023-0

Участниците ще работят онлайн в групи в продължение на три дни, от 31 юли до 2 август, върху разработването на софтуер. Това, което иска заинтересованата страна, италианска компания, специализирана в управлението на интегрирани логистични услуги, е създаването на инструмент, който може да помогне при управлението на всички дейности, свързани както с обикновена, така и с извънредна поддръжка.

Отговорникът ще трябва да:

  • – Сигнализира при наближаване на крайния срок на дейностите по поддръжката;
  • – Генерира нова дата на изтичане на поддръжката, когато дейността е изпълнена;
  • – Качва отчети и изображения от поддръжката, извършена от оператора;
  • – Съхранява историята на всички дейности по поддръжката;
  • – Има „система за фишове“ за докладване на аномалии и извънредни щети. Операторът, който идентифицира извънредна ситуация, изискваща намеса (повреда, повреда, аларма и т.н.), „издава фиш“ с планировчика за необходима намеса в съоръжение или машина.
  • – Различава, чрез помощта на различни цветове, статуса на дейностите (напр. Червено – изтекъл, зелено – извършено и затворено, жълто- изтичащо и т.н.);
  • – Прави отчети (напр. за времето за обработка на фишове);
  • – Адаптира графика към различни бизнес функции (напр. крайни срокове за договори, срокове за обучение, срокове за медицински прегледи за оператори …)

Победителите ще бъдат наградени с €500,00.

След приключване на поканата за кандидатстване ще бъдат създадени международни екипи, които ще работят от 31 юли до 2 август. Цялото предизвикателство ще се проведе дистанционно.

T4EU STAKEHOLDER CHALLENGE 31 юли – 2 август 2023 година