Университета на Саарланд (Германия)

Университета в Саарланд (Германия) е обществен изследователски център, разположен в Саарбрюкен, столицата на германската провинция Саарланд. Той е основан през 1948 г. в Хомбург в сътрудничество с Франция и е организиран в шест факултета, които покриват всички основни области на науката. През 2007 г. университетът е признат за център за високи постижения в областта на компютърните науки в Германия. Благодарение на двуезичния немски и френски персонал университетът има международен профил, който е подчертан от обявяването му за „Европейски университет“ през 1950 г. и от създаването на Europa-Institut като негов „коронен символ“ през 1951 г.

Университета в Аликанте (Испания)

Университетът в Аликанте (Испания) е основан през 1979 год. като наследник на Центъра за университетски изследвания (CEU), който стартира дейност през 1968 год. Основният кампус на институцията се намира в Сан Висенте дел Распейг, граничещ с град Аликанте на север. В университета се обучават над 25 000 студенти. Институцията предлага обучителни курсове в над 50 специалности. В структурата ѝ участват над 70 департамента и изследователски екипи в сферите на социалните науки, правото, технологиите, изкуствата, образованието и медицината. В рамките на университета функционират и 5 института за изследвания в различни направления.

Естонската художествена академия

Естонската художествена академия е единственият държавен университет в Естония, предоставящ висше образование по изкуство, дизайн, архитектура, медии, история на изкуството и консервация и реставрация. Базирана е в Талин. Основната цел на дейността ѝ е да насърчава творчеството и научните изследвания, давайки възможност за придобиване на съвременно висше образование, базирано на интегрирано обучение, отговарящо на стандарта за висше образование в приоритетните области. Естонската академия на изкуствата е подписала около 80 двустранни споразумения с университети, които участват в програмата ERASMUS, но има и партньорски институции в Швейцария, САЩ, Австралия и други.

Университета на Силезия в Катовице (Полша)

Университетът е автономна държавна институция в сферата на висшето образование, която е базирана в регион Силезия и по-конкретно в град Катовице (Полша). Той предлага висше образование и научноизследователска база. Включително програми за бакалавърска, магистърска и докторска степен, както и програми за следдипломно, постдокторантско изследване, хабилитация и непрекъснато обучение. Корените на Силезкия университет в Катовице датират от 1928 год., когато в града е създаден педагогически институт, който продължава своето съществуване до 1939 год. Понастоящем в институцията се обучават на 27 000 студенти.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е първото българско висше училище. На 8 декември 1888 г. Народното събрание взема решение за преобразуването на съществуващия педагогически клас във Висше училище. Софийският университет “Св. Климент Охридски” е основният национален висш образователен, научно-изследователски, културен и информационен център с високо международно признание. В рамките на институцията са обособени 16 факултета. В структурата на университета влизат и множество самостоятелни звена и департаменти, включително университетски библиотека и издателство.

Университета в Триест (Италия)

Университетът в Триест (Италия) е държавна институция с изследователски профил. Той се състои от 10 катедри, разполага с широк и почти пълен набор от университетски курсове и има около 15 000 студенти и 1000 преподаватели. Основан е през 1924 год. Историческото международно призвание на Университета в Триест се доказва от неговата интензивна дейност на високо ниво: Триест е център на много изследователски съоръжения, с които университетът е свързан чрез споразумения за сътрудничество. Сред тях са Международното училище за напреднали изследвания, Международният център по теоретична физика, Националният институт по океанография, Международният център за генетично инженерство и биотехнология и други.

Университета „Витаутас Магнус“ в Каунас (Литва)

Университетът „Витаутас Магнус“ в Каунас (Литва) е основан през 1922 г. по време на междувоенния период като алтернативен национален университет. Първоначално е бил известен като Литовския университет, но през 1930 г. е преименуван на Университет Витаутас Магнус, в чест на 500-годишнината от смъртта на литовския владетел Витаутас Велики, който е известен с най-голямата историческа експанзия на нацията през 15-ти век. Той е един от водещите университети в Литва и има около 8800 студенти, включително магистри и докторанти. За институцията работят на 1000 служители, включително около 90 професори.

Университета „Приморска“ в Копер (Словения)

Университетът Приморска („УП“) се явява среден по големина университет с активна международна дейност, в който се обучават 5 744 студенти, от които 1 300 (или 22,6%) са от 46 чуждестранни държави. Със 730 души персонал „УП“ има 480 изследователи и преподаватели във висшето училище, от които 59 (или 12,3%) идват от чужбина. Всяка година в университета работят повече от 200 чуждестранни изследователи и се обучават повече от 150 докторанти.

„Португалски католически университет“ в Лисабон (Португалия)

Основан през 1967 г., Португалският католически университет обединява историческото си наследство и амбицията за иновации, изграждайки по-устойчиво бъдеще чрез модерни методи на преподаване и новаторски изследвания. Разположен на територията на Лисабон, Порто, Брага и Визеу, той включва 17 учебни заведения и 15 изследователски центъра с над 20 000 студенти.