Чрез основаването на Алианса „Трансформация за Европа (Transform4Europe)“ ние се ангажираме системно да прилагаме трансформиращия подход във всички области на нашите институции. Ще използваме нашите утвърдени и отличителни, но допълващи се профили, които представляват богата комбинация от опит и подходи, за да преследваме положителна промяна и трансформация по всеобхватен и иновативен начин, който никой от отделните членове на консорциума не би могъл да постигне сам. Предвид потенциала на нашия комбиниран подход за подобряване на Европа и приложение на предвидените резултати от сътрудничеството към други университети и региони, алиансът има за цел да стане основен играч и модел за подражание в рамките на Европейското образователно пространство до 2025 г. Ние ще постигнем тази цел чрез:

  • Трансформиране и постепенно интегриране на нашите университети в един устойчив единен съюз със съвместно управление и споделени структури и услуги за подкрепа, който е международно видим и основен двигател на промяната. Този европейски университет ще следва педагогически подходи, ориентирани към студентите, и принципи на управление на участието, съвместно творчество.
  • Да направим мобилността в рамките на алианса достъпна за всички членове на университетите: Подобрените, гъвкави и приобщаващи рамкови условия и опции за мобилност, заедно с подобрени възможности и стимули за изучаване на езици, ще установят мобилността като норма както за студентите, така и за служителите на нашия Европейски университет.
  • Създаване на Европейски университет Transform4Europe с няколко кампуса с приобщаващ живот, където студентите и служителите споделят разбирането за участие в инициатива със силна европейска идентичност. Това включва персонализирани интердисциплинарни учебни програми и допълнително обучение за персонала.
  • Интегриране на трансформиращата перспектива на знанието и предприемачеството във всички програми за обучение и превръщането му в ключова концепция за активно европейско гражданство: Ние ще образоваме и обучаваме бъдещи европейски предприемачи със знания, предоставяйки им необходимия творчески предприемачески начин на мислене, междукултурни компетенции и език умения.

Да се превърнем в значими двигатели на регионалната трансформация чрез установяване на структурирани партньорства със заинтересовани страни: Ние ще допринесем за научни изследвания и иновации с и за регионите, като прилагаме иновативни модели за съвместно създаване на знания, които могат да бъдат възпроизведени другаде. Този процес на местно ниво и университетските партньорства, които всеки член има на регионално ниво, ще инициират голям, по-широк процес, насочен към създаване на мрежови европейски екосистеми за знания и иновации.