Станете част от нашата общност за преподаване и споделете най-добрите си методи на обучение!

участници: педагогически състав

вид на събитието: конкурс

език: английски

срок за кандидатстване: 5 юни 2023г.

ОТНОСНО КОНКУРСА

Transform4Europe кани преподавателския състав от всички университети на алианса да участват в конкурса за награда за иновативно преподаване. Крайният срок за кандидатстване е 5 юни. Целта на този конкурс е да открие и признае нови практики на преподаване, да помогне за обменянето на добри идеи, както и да насърчи сътрудничеството между университетите от алианса Transform4Europe.

Могат да кандидатстват преподаватели на партньорски университети в алианса Transform4Europe, които преподават във всички бакалавърски, магистърски и докторски програми.

Предложените методи за обучение трябва да бъдат в областта на следните категории (могат да са повече от една):

-развитие на предприемаческото мислене на учениците;

-приобщаващо преподаване и учене във висшето образование;

-цифрово подобрено обучение и преподаване;

-интернационализация на преподаването и ученето.

Практиките трябва да са и в съответствие с основните теми на алианса Transform4Europe:

-Digital transformation and smart regions.

-Environmental transformation and sustainability.

-Societal transformation, community building and inclusion

Ще бъдат връчени 4 награди, състоящи се от 2500 € всяка за реализиране на иновативни и креативни методи на преподаване.

Покана за кандидатстване (pdf, 116 kB)

Формуляр за кандидатстване: www.forms.office.com

Повече информация на: www.vduedu-my.sharepoint.com

КОНКУРС ЗА ИНОВАТИВНО ПРЕПОДАВАНЕ T4EU 2023