Благодарение на постиженията на процеса на европейска интеграция през последните десетилетия Европейският съюз придоби солидна политическа, икономическа и социална основа. Същевременно запазвайки богатството на своето културно многообразие, ЕС предлага високи общи обществени стандарти и гарантира свобода, справедливост, върховенство на закона и принципите на отворено, многообразно и толерантно общество. Основни ценности като силата на разума и напредъка, основан на знанието, се признават постоянно, а европейското висше образование е изключително привлекателно. Европейските малки и средни предприятия са добре позиционирани на световния пазар и носят висока стойност по отношение на иновациите и качеството.

Въпреки това Европейският съюз е изправен пред безпрецедентни предизвикателства през последното десетилетие и в момента преминава през период на сериозни промени, дължащи се на няколко фактора: Brexit и появяващи се признаци на евроскептицизъм в други държави-членки, трайната икономическа криза, последиците от така наречената бежанска криза от 2015 г., нарастване на популизма и ксенофобията и институционална парализа по редица ключови политически въпроси. През следващите години Европа, както и останалия свят, ще продължи да претърпява значителна политическа, икономическа и социална трансформация. Следователно следващото десетилетие ще бъде определящо за бъдещето на Европейския съюз и неговата роля в света. В този контекст ще трябва да бъдат оформени и управлявани три основни промени – климатичните промени, обществената промяна вследствие на миграцията и застаряване на населението и цифровите революции.

Партньорите в Transform4Europe са убедени, че тези предизвикателства могат да бъдат преодолени само с иновативни решения, създадени от ново поколение високо мотивирани и квалифицирани европейци. Вярваме, че задължението и стремежът на нашите университети е да образоват и обучават това ново поколение, за да допринасят активно за и оформят необходимите процеси на трансформация на всички нива, като по този начин сами движим трансформацията.