Изследователи и експерти от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ участват активно в реализацията на проекта. Основен фокус в работата на институцията е създаването на съвместни докторантски програми между университетите в Алианса. Представители на СУ участват във всички работни пакети по Transform4Europe.

Страницата е в процес на актуализация. Моля, върнете се по-късно.