През януари тази година бе организирано поредното посещение на признат международен учен в рамките на програмата „Chair Exchange“ на проекта Transform4Europe. Д-р Робърт Райчик от Института за журналистика и медийна комуникация към Силезийския университет в Катовице (Полша) проведе редица от лекции и срещи със свои колеги от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Гостуващият лектор представи лекции на английски език в рамките на ключови дисциплини от бакалавърските и магистърските програми на Факултета по журналистика и масова комуникация, включително „Стратегическа комуникация“, „Убеждаване и социално влияние“, както и специално организиран семинар за докторанти.

Д-р Райчик се срещна с редица свои колеги от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и обсъдиха възможности за съвместна работа по научни проекти. Посещението му включваше срещи и дискусии с проф. д-р Теодора Петрова (Ръководител на катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“), доц. д-р Калин Калинов и докторант Благовест Илиев.

Програмата „Chair Exchange“ на проекта Transform4Europe е съществена за успешния обмен на опит и добри практики между колеги от всички партньорски университети. Информация за бъдещи посещения на чуждестранни колеги, както и възможности за кандидатстване за такива обмени ще бъде регулярно публикувана на сайта Transform4Europe.

Посещение на д-р Робърт Райчик от Силезийския университет